Munna Rap Lyrics

MUNNA RAP LYRICS - Mirzapur | Anand Bhaskar

Arre pistol nahi hain tope bhaiya Chahein jab dein thok bhaiya Inke dar se khadi hai dharti Kahe pe inke … Read more