Fakeism Lyrics

Fakeism Lyrics - Sangram Hanjra | Meenakshi Sharma

Shakala di patti ae najayaj duniya Dil dul aaj kal Kon vekhda Ph phir di aa janta swad phal di … Read more